unnamed
Livejournal Mail.ru Liveinternet.ru Myspace Blogger Google Buzz Gmail  
Միքայել Պողոսյան

Ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան փչացել է…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ՀԱՄԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ. Գայանե Բրեիովա-Աֆյան 26.03.2015
ՀԱՄԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ. Գայանե Բրեիովա-Աֆյան
ավելին
Լևոն Հայրապետյան 16.01.2013
Դիմանկար. Լեւոն Հայրապետյան
ավելին
Աբրահամ Ռուսսո 11.09.2012
ՀԱՏՈՒԿ ՄՈՍԿՎԱՅԻՑ...ԴԻՏԵՔ
ավելին
Ձկնային արքան 27.07.2012
ՀԱՏՈՒԿ ՄՈՍԿՎԱՅԻՑ...ԴԻՏԵՔ
ավելին
ՍՈՆԱ 20.06.2012
Հանրահայտ ՍՈՆԱ-ն
ավելին