unnamed
Livejournal Mail.ru Liveinternet.ru Myspace Blogger Google Buzz Gmail  
Արմեն Շեկոյան
Ամեն շաբաթ "Առավոտ" օրաթերթում տպագրվում է մեր ժամանակի ամենաինքնատիպ մարդկանցից մեկի` Արմեն Շեկոյանի անավարտ վեպը` արդեն տասնյակն անց հատորներ:Մենք փորձել ենք փնտրել Արմեն Շեկոյանի, նրա հերոսների ու մեր բոլորի "Հայկական ժամանակը"...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Արթուր Եղոկյան

Դե եկեք այս բաժակով էլ խմենեք վազող դասականերրի կենցը։

Ի՞նչ կարդալ եւ ինչո՞ւ. նոր բացահայտում… 26.02.2013
Ի՞նչ կարդալ եւ ինչո՞ւ. նոր բացահայտում...
ավելին
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ 20.02.2013
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ
ավելին
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ 24.09.2012
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ
ավելին
Սամվել Մկրտչյան 18.07.2012
Անտարեսի նոր գրքերը ու լիքը հետաքրքիր բաներ...
ավելին
Ռուբեն Հախվերդյան 11.07.2011
Շատ գեղեցիկ պատմություն Ռուբեն Հախվերդյանի, մեր քաղաքի ու մեր կյանքի մասին...
ավելին
Ռաֆիկ Բազիկյան 14.06.2011
Ռաֆիկ Բազիկյանի առեղծվածը: Դիտեք Նոթbook-ի նոր բացահայտումը...
ավելին