unnamed
Livejournal Mail.ru Liveinternet.ru Myspace Blogger Google Buzz Gmail  
Ռուբեն Հախվերդյան
Շատ գեղեցիկ պատմություն Ռուբեն Հախվերդյանի, նրա արվեստի, նրա ընկերների, նրա մասին գրված միակ գրքի ու... մեր քաղաքի ու մեր կյանքի մասին...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

gohar babayan

Shat kuem unenal ajd [email protected],RUBEN HAXVERDYANi masin.,isk hexinakin,im xorin [email protected]

vardan

Ռուբենը ,միանշանակ, մեր ազգի պարծանքն է և որպես քաղաքացի, և որպես արվեստագետ և ,ամենակարևորը, որպես ՄԱՐԴ ԱԶԳԻ,շնորհակալություն web tv-ին.

Ի՞նչ կարդալ եւ ինչո՞ւ. նոր բացահայտում… 26.02.2013
Ի՞նչ կարդալ եւ ինչո՞ւ. նոր բացահայտում...
ավելին
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ 20.02.2013
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ
ավելին
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ 24.09.2012
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ
ավելին
Սամվել Մկրտչյան 18.07.2012
Անտարեսի նոր գրքերը ու լիքը հետաքրքիր բաներ...
ավելին
Ռաֆիկ Բազիկյան 14.06.2011
Ռաֆիկ Բազիկյանի առեղծվածը: Դիտեք Նոթbook-ի նոր բացահայտումը...
ավելին
Արմեն Շեկոյան 04.06.2011
“Առավոտի” “Հայկական ժամանակը”
Արմեն Շեկոյանի 14 հատորների պատմությունը
ավելին