unnamed
Livejournal Mail.ru Liveinternet.ru Myspace Blogger Google Buzz Gmail  
Ռաֆիկ Բազիկյան
Նա անհայտացավ 1966-ի գարնանը:Նրա եղբոր դուստրը նրան փնտրեց շուրջ 30 տարի ու գտավ նրա թղթապանակը: Նրա պոեզիան համարում են չարենցյան: Ռաֆիկ Բազիկյանի առեղծվածը: Դիտեք

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ի՞նչ կարդալ եւ ինչո՞ւ. նոր բացահայտում… 26.02.2013
Ի՞նչ կարդալ եւ ինչո՞ւ. նոր բացահայտում...
ավելին
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ 20.02.2013
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ
ավելին
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ 24.09.2012
Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ
ավելին
Սամվել Մկրտչյան 18.07.2012
Անտարեսի նոր գրքերը ու լիքը հետաքրքիր բաներ...
ավելին
Ռուբեն Հախվերդյան 11.07.2011
Շատ գեղեցիկ պատմություն Ռուբեն Հախվերդյանի, մեր քաղաքի ու մեր կյանքի մասին...
ավելին
Արմեն Շեկոյան 04.06.2011
“Առավոտի” “Հայկական ժամանակը”
Արմեն Շեկոյանի 14 հատորների պատմությունը
ավելին